Ν. Κουντουριώτη 21
Θεσσαλονίκη

30

χρόνια εμπειρίας στην διοργάνωση Ιατρικών Συνεδρίων από το εξειδικευμένο μας προσωπικό

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Τεχνογνωσία και Εμπειρία

Στην V-Med η συνεχής διάθεση για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μας καθιστά πρώτους στον χώρο της διοργάνωσης συνεδρίων


Εξειδικευμένο Προσωπικό

Το προσωπικό μας έχει 30 χρόνια εμπειρίας στην διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων και άλλων μορφών εκδηλώσεων επαγγελματικού χαρακτήρα


Συνεργασία με Φαρμακευτικές

Η εταιρεία μας έχει μακρόχρονη συνεργασία με Φαρμακευτικές εταιρείες είτε για την συμμετοχή τους σε Πανελλήνια Συνέδρια, είτε για την διοργάνωση Ημερίδων